Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Generell informasjon

Generell informasjon

Publisert 05-07-2016

Parkeringskontroll:


P-Service:
Vakttelefon / driftsoperatør: 41 25 53 84

E-post: post@pservice.no
Selskapet ivaretar parkeringskontroll på borettslagets område inkl gjesteparkering. 
Parkeringskortene fra P-Service er gyldige 2019- 2021 hvis ikke annet blir varslet.


Kabel-TV:


GET - telefon: 21545454
GET leverer kabel-TV- og internett-tjenester til borettslaget, i tillegg til telefoni. Det er installert fibernett i alle leiligheter i Kurland Borettslag i løpet av 2017.

Ingen må gjøre inngrep i kabel-TV-anlegget som å skru av deksel på antennekontakt eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forstyrre signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-TV-anlegget.

Parabol-antenne er kun tillatt om den plasseres på verandagulv og ikke er synlig over verandakanten. Det er med andre ord ikke tillatt å montere parabol på mur- eller panelvegg.


Internett: GET - telefon: 21545454
Borettslagets avtale med GET gir basis bredbåndsabonnement til alle husstander, inkl e-post og sikkerhetspakke. Beboere kan enkeltvis bestille høyere hastighet til redusert pris.   

Internett: LYNET - telefon: 21 99 33 66 

Lynet har tilrettelagt for fibernett bredbånd og kan levere bredbånd til blokkbeboere. 


Trappevask:

 

Oslo Renhold - telefon: 93 452 541 - nettside: www.osloren.no 
Trappevask i blokkene foretas ukentlig (fortrinnsvis torsdag og fredag). Private gjenstander skal på forhånd være fjernet fra oppgang og inngangsparti, dette inkluderer sko som aldri skal oppbevares utenfor leiligheten.
 

Papir, søppel og avfall - Kildesortering


Alle blokker og noen rekkehus benytter miljøhus til husholdningsavfall, mens øvrige rekkehus har egne søppelkasser. For å unngå vond lukt, miljø- og helseproblemer, skal alt søppel pakkes forsvarlig i plastposer før det legges i miljøhus/avfallsbeholder.
Kildesortering er innført. Det betyr at matavfall skal pakkes i GRØNNpose, plastemballasje i BLÅ pose - og øvrig restavfall i VRENGThandlepose i annen farge. Husk dobbel knute! 
Matavfall er skrell, skrotter, grut, teposer, tilgriset husholdningspapir, matolje/frityrolje, bein og matrester generelt. 
Plastemballasje er for eks. plastflasker, -kanner, -folie, -poser, -sekker, 
-begre, -bokser, blomsterpotter og isopor. Både hard og myk plast-emballasje kan leveres. 
Mer om kildesortering finner du på Renovasjonsetatens nettside:http://www.oslo.kommune.no/tjenester/miljo_renovasjon_og_avfall/
Informasjonen er også lagt ut på arabisk, engelsk, polsk og urdu.
Nye poser kan hentes på Rema 1000 på Furuset Senter, på Rimi ved st1-stasjonen i Jerikoveien og på alle RENs mottak. Rekkehuseiere med egen avfallsbeholder, fester en pose i den fargen de trenger (GRØNN eller BLÅ) til avfallsbeholderen. Renovatøren legger dermed igjen en ny rull. 
Alt avfall skal pakkes inn. Det som er for stort til pose, må leveres på gjenbruksstasjon. Den nærmeste er Haraldrud Gjenbruksstasjon med innkjøring fra Brobekkveien 87.
Papir, kartong og pappemballasje (inkl. drikkekartonger, pizzaesker o.l.) kastes i egne containere som er plassert 4 steder i borettslaget. Disse tømmes hver 14. dag eller ved behov. Vanlige bæreposer med aviser og papir/papp-avfall kan legges direkte i containerne uten å tømmes. Sørg for at alt havner oppi containeren! Beboere som setter fra seg papir, kartong eller annet avfall utenfor containerne, risikerer å bli fakturert for opprydding. 
NB! Isopor er plastavfall og skal ikke i papircontainer!

Ingen må samle søppel og matavfall på verandaene. Det er heller ikke tillatt å kaste slikt avfall i og omkring borettslaget. Papirkurvene som er plassert ved inngangene av blokkene er beregnet på papir og annet smårask - ikke tomflasker, større gjenstander og vanlig søppel.
Returpunkter er kommunens betegnelsen på beholdere der husstandene kan kaste glass og metallemballasje. Den nærmeste igloen for glass og metall står på snuplassen ovenfor fotgjengerfeltet til Furuset skole, på vår side av veien. Beholderne utenfor Rimi i Jerikoveien (ved St1-stasjonen) kan også benyttes. 
Hver vår og høst henter Renovasjonsetaten (REN) farlig avfall på snuplassen. Du må selv være tilstede og levere avfallet til hentebilen på et bestemt tidspunkt. (Hentebilens kjørerute finner du på RENs nettside). Sett aldri fra deg farlig avfall i veikanten hvor det kan skade barn og dyr. Kan du ikke levere selv, må avfallet bringes til miljøstasjon som kan benyttes hver dag året rundt. Nærmeste miljøstasjoner er Statoil Furuset (Tevlingvn. 19) og Shell-7eleven Alfaset (Nedre Kalbakk vei 98). Oversikt over miljø- og gjenbruksstasjonene finner du enkelt på samme nettside: http://www.ren.oslo.kommune.no
Eksempler på miljøfarlig avfall er kjøleskap, frysere, mikro- og stekeovner, elektronikk (TV, stereoanlegg, mobiltelefoner osv.), lysstoffrør, maling, lakk, spillolje, bilbatterier o.a. Se ellers RENs avfallsveiviser. Der kan du også laste ned en app som gjør kildesortering enklere. 
REN tar imot henvendelser og svarer på spørsmål på tlf. 02180 eller 23 48 36 50.
Beboerne er pålagt å kjøre bort avfall i forbindelse med oppussing o.l. til gjenbruksstasjon, for eks. på Haraldrud i Brobekkvn 87. 
 

Skilt til ringetablå og postkasse


Ringeklokker og postkasser i blokkene skal være merket med navn på standard skilt. 
(Det anbefales at også inngangsdør merkes med navneskilt). 
Kontakt vaktmester for bestilling av skilt til ringetablå og postkasse. Egenandel pr. skilt er for tiden 100 kroner.
Merkelapper til rekkehusenes postkasser formidles også av vaktmester.
 

Nøkler til oppgangsdør og garasjeanlegg


Pris pr. nøkkel er for tiden 300 kroner. Pris pr.garasjeportåpner er for tiden 800 kr. Vaktmester tar imot bestilling.
 

Kjøleboder til disposisjon


Borettslaget har ledige kjøleboder som beboere kan benytte til oppbevaring av f.eks. brus og matvarer som trives best i 4-8 plussgrader. Bodene står i egne kjølerom i kjelleren, med inngang fra Kurlandstien 24 A (øvre tun) og Kurlandstien 54 (nedre tun).  Hver bod/skap måler ca 90-60-40 cm (høyde-dybde-bredde). Vaktmester tar imot bestilling, og beboer betaler en engangssum på 300 kr for hengelås og nøkkel. Selve bruken av boden er gratis! 
 

Brannsikringsutstyr


Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med minst én røykvarsler, samt manuelt  brannslukkingsutstyr: enten pulverapparat eller husbrannslange.
Andelseier har selv ansvar for å skifte batteri i røykvarsler og kontrollere at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt og/ eller at brannslange er i brukbar stand. Pulverapparater snus opp-ned et par ganger i løpet av året,for å hindre at innholdet størkner. Nye røykvarslere, pulverapparater og husbrannslanger kan bestilles via vaktmester.
NB! Det er ikke anledning til å oppbevare brannfarlige væsker eller gjenstander i rom som hører til leilighetene.

Brannsikkerheten er viktig og husk at rømningsveier aldri må hindres av gjenstander, deriblandt sko, som blir gjensatt i felles gang f.eks. på dørmatten.
 

Forsikring


Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring.
Forsikringen dekker bygninger, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge årsaken til skaden.
Forsikringsskader meldes til forsikringsselskapet som igjen varsler vaktmester eller styret.
Er flere leiligheter berørt, opplys om hvordan berørte andelseiere kan kontaktes.
Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring belastes en egenandel på 10.000,- kr. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom styret vedtar dette.

Viktig: Den enkelte andelseier må tegne egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
 

Innglassing av veranda (blokk):


Innglassing tillates etter regler vedtatt i generalforsamling, og foregår på beboers initiativ og for egen regning. Firmaer som er kjent med hvilken løsning som er godkjent for våre blokker - og hvilke rutiner som skal følges, er:
Lumon Norge A/S - (telefon 63 93 52 30) - www.lumon.no 


Påbygg/ tilbygg (rekkehus):
Søknad om påbygg sendes Styret og Oslo Kommune Plan og Bygningsetaten.
Etter godkjenning fra begge skal det betales inn depositum kr. 25.000,- til borettslaget før arbeidet starter. 
 

Bruksoverlating (framleie)


Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS, telefon 22 86 56 63.

Generell informasjon

Publisert 05-07-2016

Parkeringskontroll:


P-Service:
Vakttelefon / driftsoperatør: 41 25 53 84

E-post: post@pservice.no
Selskapet ivaretar parkeringskontroll på borettslagets område inkl gjesteparkering. 
Parkeringskortene fra P-Service er gyldige 2019- 2021 hvis ikke annet blir varslet.


Kabel-TV:


GET - telefon: 21545454
GET leverer kabel-TV- og internett-tjenester til borettslaget, i tillegg til telefoni. Det er installert fibernett i alle leiligheter i Kurland Borettslag i løpet av 2017.

Ingen må gjøre inngrep i kabel-TV-anlegget som å skru av deksel på antennekontakt eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forstyrre signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-TV-anlegget.

Parabol-antenne er kun tillatt om den plasseres på verandagulv og ikke er synlig over verandakanten. Det er med andre ord ikke tillatt å montere parabol på mur- eller panelvegg.


Internett: GET - telefon: 21545454
Borettslagets avtale med GET gir basis bredbåndsabonnement til alle husstander, inkl e-post og sikkerhetspakke. Beboere kan enkeltvis bestille høyere hastighet til redusert pris.   

Internett: LYNET - telefon: 21 99 33 66 

Lynet har tilrettelagt for fibernett bredbånd og kan levere bredbånd til blokkbeboere. 


Trappevask:

 

Oslo Renhold - telefon: 93 452 541 - nettside: www.osloren.no 
Trappevask i blokkene foretas ukentlig (fortrinnsvis torsdag og fredag). Private gjenstander skal på forhånd være fjernet fra oppgang og inngangsparti, dette inkluderer sko som aldri skal oppbevares utenfor leiligheten.
 

Papir, søppel og avfall - Kildesortering


Alle blokker og noen rekkehus benytter miljøhus til husholdningsavfall, mens øvrige rekkehus har egne søppelkasser. For å unngå vond lukt, miljø- og helseproblemer, skal alt søppel pakkes forsvarlig i plastposer før det legges i miljøhus/avfallsbeholder.
Kildesortering er innført. Det betyr at matavfall skal pakkes i GRØNNpose, plastemballasje i BLÅ pose - og øvrig restavfall i VRENGThandlepose i annen farge. Husk dobbel knute! 
Matavfall er skrell, skrotter, grut, teposer, tilgriset husholdningspapir, matolje/frityrolje, bein og matrester generelt. 
Plastemballasje er for eks. plastflasker, -kanner, -folie, -poser, -sekker, 
-begre, -bokser, blomsterpotter og isopor. Både hard og myk plast-emballasje kan leveres. 
Mer om kildesortering finner du på Renovasjonsetatens nettside:http://www.oslo.kommune.no/tjenester/miljo_renovasjon_og_avfall/
Informasjonen er også lagt ut på arabisk, engelsk, polsk og urdu.
Nye poser kan hentes på Rema 1000 på Furuset Senter, på Rimi ved st1-stasjonen i Jerikoveien og på alle RENs mottak. Rekkehuseiere med egen avfallsbeholder, fester en pose i den fargen de trenger (GRØNN eller BLÅ) til avfallsbeholderen. Renovatøren legger dermed igjen en ny rull. 
Alt avfall skal pakkes inn. Det som er for stort til pose, må leveres på gjenbruksstasjon. Den nærmeste er Haraldrud Gjenbruksstasjon med innkjøring fra Brobekkveien 87.
Papir, kartong og pappemballasje (inkl. drikkekartonger, pizzaesker o.l.) kastes i egne containere som er plassert 4 steder i borettslaget. Disse tømmes hver 14. dag eller ved behov. Vanlige bæreposer med aviser og papir/papp-avfall kan legges direkte i containerne uten å tømmes. Sørg for at alt havner oppi containeren! Beboere som setter fra seg papir, kartong eller annet avfall utenfor containerne, risikerer å bli fakturert for opprydding. 
NB! Isopor er plastavfall og skal ikke i papircontainer!

Ingen må samle søppel og matavfall på verandaene. Det er heller ikke tillatt å kaste slikt avfall i og omkring borettslaget. Papirkurvene som er plassert ved inngangene av blokkene er beregnet på papir og annet smårask - ikke tomflasker, større gjenstander og vanlig søppel.
Returpunkter er kommunens betegnelsen på beholdere der husstandene kan kaste glass og metallemballasje. Den nærmeste igloen for glass og metall står på snuplassen ovenfor fotgjengerfeltet til Furuset skole, på vår side av veien. Beholderne utenfor Rimi i Jerikoveien (ved St1-stasjonen) kan også benyttes. 
Hver vår og høst henter Renovasjonsetaten (REN) farlig avfall på snuplassen. Du må selv være tilstede og levere avfallet til hentebilen på et bestemt tidspunkt. (Hentebilens kjørerute finner du på RENs nettside). Sett aldri fra deg farlig avfall i veikanten hvor det kan skade barn og dyr. Kan du ikke levere selv, må avfallet bringes til miljøstasjon som kan benyttes hver dag året rundt. Nærmeste miljøstasjoner er Statoil Furuset (Tevlingvn. 19) og Shell-7eleven Alfaset (Nedre Kalbakk vei 98). Oversikt over miljø- og gjenbruksstasjonene finner du enkelt på samme nettside: http://www.ren.oslo.kommune.no
Eksempler på miljøfarlig avfall er kjøleskap, frysere, mikro- og stekeovner, elektronikk (TV, stereoanlegg, mobiltelefoner osv.), lysstoffrør, maling, lakk, spillolje, bilbatterier o.a. Se ellers RENs avfallsveiviser. Der kan du også laste ned en app som gjør kildesortering enklere. 
REN tar imot henvendelser og svarer på spørsmål på tlf. 02180 eller 23 48 36 50.
Beboerne er pålagt å kjøre bort avfall i forbindelse med oppussing o.l. til gjenbruksstasjon, for eks. på Haraldrud i Brobekkvn 87. 
 

Skilt til ringetablå og postkasse


Ringeklokker og postkasser i blokkene skal være merket med navn på standard skilt. 
(Det anbefales at også inngangsdør merkes med navneskilt). 
Kontakt vaktmester for bestilling av skilt til ringetablå og postkasse. Egenandel pr. skilt er for tiden 100 kroner.
Merkelapper til rekkehusenes postkasser formidles også av vaktmester.
 

Nøkler til oppgangsdør og garasjeanlegg


Pris pr. nøkkel er for tiden 300 kroner. Pris pr.garasjeportåpner er for tiden 800 kr. Vaktmester tar imot bestilling.
 

Kjøleboder til disposisjon


Borettslaget har ledige kjøleboder som beboere kan benytte til oppbevaring av f.eks. brus og matvarer som trives best i 4-8 plussgrader. Bodene står i egne kjølerom i kjelleren, med inngang fra Kurlandstien 24 A (øvre tun) og Kurlandstien 54 (nedre tun).  Hver bod/skap måler ca 90-60-40 cm (høyde-dybde-bredde). Vaktmester tar imot bestilling, og beboer betaler en engangssum på 300 kr for hengelås og nøkkel. Selve bruken av boden er gratis! 
 

Brannsikringsutstyr


Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med minst én røykvarsler, samt manuelt  brannslukkingsutstyr: enten pulverapparat eller husbrannslange.
Andelseier har selv ansvar for å skifte batteri i røykvarsler og kontrollere at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt og/ eller at brannslange er i brukbar stand. Pulverapparater snus opp-ned et par ganger i løpet av året,for å hindre at innholdet størkner. Nye røykvarslere, pulverapparater og husbrannslanger kan bestilles via vaktmester.
NB! Det er ikke anledning til å oppbevare brannfarlige væsker eller gjenstander i rom som hører til leilighetene.

Brannsikkerheten er viktig og husk at rømningsveier aldri må hindres av gjenstander, deriblandt sko, som blir gjensatt i felles gang f.eks. på dørmatten.
 

Forsikring


Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring.
Forsikringen dekker bygninger, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge årsaken til skaden.
Forsikringsskader meldes til forsikringsselskapet som igjen varsler vaktmester eller styret.
Er flere leiligheter berørt, opplys om hvordan berørte andelseiere kan kontaktes.
Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring belastes en egenandel på 10.000,- kr. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom styret vedtar dette.

Viktig: Den enkelte andelseier må tegne egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
 

Innglassing av veranda (blokk):


Innglassing tillates etter regler vedtatt i generalforsamling, og foregår på beboers initiativ og for egen regning. Firmaer som er kjent med hvilken løsning som er godkjent for våre blokker - og hvilke rutiner som skal følges, er:
Lumon Norge A/S - (telefon 63 93 52 30) - www.lumon.no 


Påbygg/ tilbygg (rekkehus):
Søknad om påbygg sendes Styret og Oslo Kommune Plan og Bygningsetaten.
Etter godkjenning fra begge skal det betales inn depositum kr. 25.000,- til borettslaget før arbeidet starter. 
 

Bruksoverlating (framleie)


Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS, telefon 22 86 56 63.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book VelferdslokaletLes mer

Været i Kurlandstien

Mandag
0°C
Partly cloudy
Tirsdag
-2°C
Fair
Onsdag
4°C
Partly cloudy
Værvarsel fra yr.no

Her er vi